KLIENT Inštitút poradenstva a obstarávania Elektronický portál verejného obstarávaniaReferencie

Referencie dokumentujú úspešné a predovšetkým korektné pôsobenie spoločnosti Inštitút poradenstva a obstarávania KLIENT, s.r.o. v priestore slovenského trhu verejného obstarávania a dávajú klientovi možnosť spolupracovať s poprednou spoločnosťou poskytujúcou služby v tejto oblasti.

Kompletný outsourcing verejného obstarávania

 • štátna obchodná spoločnosť
 • obchodná spoločnosť - obstarávateľ
 • samospráva
 • štátna agentúra

Realizácia ad-hoc verejných obstarávaní na kľúč

   

  Stovky rôznych obstarávaní pre všetky druhy obstarávateľských subjektov

Poradenské služby a stanoviská vo verejnom obstarávaní

             Tisícky hodín poradenských služieb pre rôzne obstarávateľské subjekty vo všetkých oblastich verejného obstarávania

Lektorské služby VO a EVO

   

  Desiatky realizovaných školení v oblasti verejného obstarávania

Zastupovanie obstarávateľského subjektu pred kontrolným orgánom

 • Štátny verejný obstarávateľ
 • Štátna príspevková organizácia

 

S konkrétnymi subjektami, ktorým boli poskytnuté uvedené služby Vás v prípade záujmu oboznámime pri osobnom stretnutí.