KLIENT Inštitút poradenstva a obstarávania Elektronický portál verejného obstarávaniaReferencie

Referencie dokumentujú úspešné a predovšetkým korektné pôsobenie spoločnosti Inštitút poradenstva a obstarávania KLIENT, s.r.o. v priestore slovenského trhu verejného obstarávania a dávajú klientovi možnosť spolupracovať s poprednou spoločnosťou poskytujúcou služby v tejto oblasti.

Kompletný outsourcing verejného obstarávania

 • štátna obchodná spoločnosť
 • obchodná spoločnosť - obstarávateľ
 • samospráva
 • štátna agentúra

Realizácia ad-hoc verejných obstarávaní na kľúč

   

  Stovky rôznych obstarávaní pre všetky druhy obstarávateľských subjektov

Poradenské služby a stanoviská vo verejnom obstarávaní

             Tisícky hodín poradenských služieb pre rôzne obstarávateľské subjekty vo všetkých oblastich verejného obstarávania

Lektorské služby VO a EVO

   

  Desiatky realizovaných školení v oblasti verejného obstarávania

Zastupovanie obstarávateľského subjektu pred kontrolným orgánom

 • Štátny verejný obstarávateľ
 • Štátna príspevková organizácia

 

S konkrétnymi subjektami, ktorým boli poskytnuté uvedené služby Vás v prípade záujmu oboznámime pri osobnom stretnutí.

KLIENT Inštitút poradenstva a obstarávania Elektronický portál verejného obstarávania">Aktuálne
Informácie

KLIENT Inštitút poradenstva a obstarávania Elektronický portál verejného obstarávania">Výzva na účasť v prieskume trhu

Dňa 16.1.2018 sme zverejnili Výzvu na účasť v prieskume trhu na predmet zákazky "Realizácia verejných obstarávaní cez portál EVO" a to na webovej adrese: http://www.klient.sk/Vyzva_na_predkladanie_ ponuk_KLIENT.doc.

KLIENT Inštitút poradenstva a obstarávania Elektronický portál verejného obstarávania">Verejná ponuka spoluprace vo verejnom obstarávaní

Verejným obstarávateľom prioritne z oblasti Bratislavského, Nitrianskeho, Trnavského, Trenčianskeho, Žilinského a Banskobystrického kraja ponúkame výhodnú spoluprácu v oblasti poradenstva a realizácie verejného obstarávania. Bližšie informácie sú k dispozícii tu: http://www.klient.sk/ListPonukaKlient1.pdf

KLIENT Inštitút poradenstva a obstarávania Elektronický portál verejného obstarávania">K dispozícii školiaci materiál pre registrovaných klientov

V sekcii Školiaci, resp. Pracovný materiál bol zverejnený školiaci materiál z prednášky k novej legislatíve vo verejnom obstarávaní (posledná novela 2015 a nový zákon 2016)

KLIENT Inštitút poradenstva a obstarávania Elektronický portál verejného obstarávania">Zverejnený manuál VO

Registrovaným Klientom je v časti SAVOKLUB/Študijné materiály sprístupnený manuál "Aktuálna prax verejného obstarávania v nadväznosti na zákony č.95/2013 Z.z. účinnú od 1.7.2013 a č.180/2013 Z.z. účinnú od 30.6.2013" z predmetného školenia realizovaného dňa 17.10.2013 v Nitre.

KLIENT Inštitút poradenstva a obstarávania Elektronický portál verejného obstarávania">Top aktuality

POZOR! Na základe identifikácie a odstránenia technických problémov s interaktívnou časťou našich webových stránok, dovoľujeme si týmto požiadať všetkých návštevníkov, ktorí počas posledných štyroch mesiacov zaslali e-mail alebo uskutočnili registráciu do SAVOKLUB prostredníctvom našich webových formulárov, aby úkon opakovane zrealizovali. Ďakujeme a za komplikácie sa ospravedlňujeme.

KLIENT Inštitút poradenstva a obstarávania Elektronický portál verejného obstarávania">Školenia

Neváhajte a zúčastnite sa na školeniach, na ktorých príprave sa podieľa Slovenská asociácia pre verejné obstarávanie a Inštitút poradenstva a obstarávania KLIENT, s.r.o.

KLIENT Inštitút poradenstva a obstarávania Elektronický portál verejného obstarávania">Legislatíva

Kompletný súbor aktuálnej legislatívy súvisiacej s verejným obstarávaním.