KLIENT Inštitút poradenstva a obstarávania Elektronický portál verejného obstarávaniaO spoločnosti

Vznik a vývoj spoločnosti

Spoločnosť vznikla transformáciou podnikateľského subjektu Ing. Patrik Árendáš, MBA, KLIENT (IČO: 36934925, DIČ: 1030807239, Registrácia: Sp.č.: Žo – 99/23904/002, reg.č. 1043/99, OÚ Nitra) zahájenou 6.6.2008 a zavŕšenou 31.12.2008. Výkon činností vo verejnom obstarávaní vykonávaných v právnej forme SZČO sa tak transformoval pod právnu formu s.r.o. vlastnenej 100% podielom osobou vykonávajúcou činnosť ako SZČO. Od uvedeného dátumu je tak spoločnosť plne právne i odborne spôsobilá vykonávať činnosti vo verejnom obstarávaní.

Vznik a začiatky

Firma ako SZČO zahájila svoju činnosť 15.4.1999 s orientáciou na podnikateľské poradenstvo pre malých a stredných podnikateľov, najmä v oblasti marketingového poradenstva, tvorby podnikateľských plánov a vypracovávanie projektov v rámci predvstupových fondov.

Verejné obstarávanie

Od roku 2001 pôsobí firma aktívne v oblasti verejného obstarávania v celej jeho šírke a hĺbke, počnúc lektorskou činnosťou, resp. spoluorganizovaním seminárov v predmetnej problematike, vydávaním publikácií, cez poradenskú činnosť obstarávateľom i potenciálnym dodávateľom vo verejnom obstarávaní až po realizáciu obstarávateľských procesov od A po Z. Firma sa tiež podieľa na projektových aktivitách súvisiacich so štrukturálnymi fondami.

Transformácia a súčasnosť

V roku 2008 bol realizovaný proces transformácie SZČO na spoločnosť Inštitút poradenstva a obstarávania KLIENT, s.r.o., na základe ktorého bola spoločnosť zapísaná do Obchodného registra dňom 6.6.2008. V súčasnosti spoločnosť Inštitút poradenstva a obstarávania KLIENT, s.r.o. patrí medzi trhotvorné subjekty v rámci oblasti verejného obstarávania a predstavuje disponované a komplexné riešenie outsourcingu vo verejnom obstarávaní.

Od roku 2009 pôsobí na trhu aj Agentúra pre poradenstvo a obstarávanie KLIENT, s.r.o. (IČO: 44637616) ako dcéra Inštitútu pre poradenstvo a obstarávanie KLIENT, s.r.o. so zameraním na poskytovanie rovnakej škály služieb pre subjekty štátneho a verejného sektora.

Za rok 2011 obrat spoločnosti v oblasti verejného obstarávania presiahol výšku 350.000 EUR.

Okrem uvedeného poskytuje spoločnosť Inštitút poradenstva a obstarávania KLIENT, s.r.o.svojim klientom aj kvalitatívny nadštandard, ktorý charakterizuje najmä certifikovaný systém riadenia kvality a poistenie profesnej zodpovednosti za škodu.

 

KLIENT Inštitút poradenstva a obstarávania Elektronický portál verejného obstarávania">Aktuálne
Informácie

KLIENT Inštitút poradenstva a obstarávania Elektronický portál verejného obstarávania">Výzva na účasť v prieskume trhu

Dňa 16.1.2018 sme zverejnili Výzvu na účasť v prieskume trhu na predmet zákazky "Realizácia verejných obstarávaní cez portál EVO" a to na webovej adrese: http://www.klient.sk/Vyzva_na_predkladanie_ ponuk_KLIENT.doc.

KLIENT Inštitút poradenstva a obstarávania Elektronický portál verejného obstarávania">Verejná ponuka spoluprace vo verejnom obstarávaní

Verejným obstarávateľom prioritne z oblasti Bratislavského, Nitrianskeho, Trnavského, Trenčianskeho, Žilinského a Banskobystrického kraja ponúkame výhodnú spoluprácu v oblasti poradenstva a realizácie verejného obstarávania. Bližšie informácie sú k dispozícii tu: http://www.klient.sk/ListPonukaKlient1.pdf

KLIENT Inštitút poradenstva a obstarávania Elektronický portál verejného obstarávania">K dispozícii školiaci materiál pre registrovaných klientov

V sekcii Školiaci, resp. Pracovný materiál bol zverejnený školiaci materiál z prednášky k novej legislatíve vo verejnom obstarávaní (posledná novela 2015 a nový zákon 2016)

KLIENT Inštitút poradenstva a obstarávania Elektronický portál verejného obstarávania">Zverejnený manuál VO

Registrovaným Klientom je v časti SAVOKLUB/Študijné materiály sprístupnený manuál "Aktuálna prax verejného obstarávania v nadväznosti na zákony č.95/2013 Z.z. účinnú od 1.7.2013 a č.180/2013 Z.z. účinnú od 30.6.2013" z predmetného školenia realizovaného dňa 17.10.2013 v Nitre.

KLIENT Inštitút poradenstva a obstarávania Elektronický portál verejného obstarávania">Top aktuality

POZOR! Na základe identifikácie a odstránenia technických problémov s interaktívnou časťou našich webových stránok, dovoľujeme si týmto požiadať všetkých návštevníkov, ktorí počas posledných štyroch mesiacov zaslali e-mail alebo uskutočnili registráciu do SAVOKLUB prostredníctvom našich webových formulárov, aby úkon opakovane zrealizovali. Ďakujeme a za komplikácie sa ospravedlňujeme.

KLIENT Inštitút poradenstva a obstarávania Elektronický portál verejného obstarávania">Školenia

Neváhajte a zúčastnite sa na školeniach, na ktorých príprave sa podieľa Slovenská asociácia pre verejné obstarávanie a Inštitút poradenstva a obstarávania KLIENT, s.r.o.

KLIENT Inštitút poradenstva a obstarávania Elektronický portál verejného obstarávania">Legislatíva

Kompletný súbor aktuálnej legislatívy súvisiacej s verejným obstarávaním.