Stránka v rekonštrukcii

Stav procesu prípravy:

85%

Potrebujete poradiť vo verejnom obstarávaní??

Inštitút poradenstva a obstarávania KLIENT, s.r.o.

Korenšpondenčná adresa: P.O.Box 7B, 949 01 Nitra
Kontaktná osoba: Ing. Patrik Árendáš, konateľ
E-mail: info@klient.sk