KLIENT Inštitút poradenstva a obstarávania Elektronický portál verejného obstarávaniaKontakty

Kontaktné údaje

 • OBCHODNÉ MENO: Inštitút poradenstva a obstarávania KLIENT, s.r.o.
 • KOREŠPONDENČNÁ ADRESA: P.O.Box 7B, 949 01 Nitra
 • KONTAKTNÁ OSOBA: Ing. Patrik Árendáš, konateľ

Kontaktné miesta

Z dôvodu záujmu o komplexnosť kontaktných informácií uvádzame všetky kontaktné miesta spoločnosti

 • SÍDLO SPOLOČNOSTI:
  Za Ferenitkou 23, 949 01 Nitra
 • OFFICE NITRA:
  Čulenova 22, 949 01 Nitra
 • OFFICE BRATISLAVA:
  Tomášikova 22, 821 01 Bratislava
 

Fakturačné údaje

 • IČO: 44186789
 • DIČ: 2022625946
 • IČ DPH: SK2022625946
 • Registrácia: Okresný súd Nitra, oddiel: Sro, vložka číslo: 22429/N
 • V zastúpení: Ing. Patrik Árendáš, konateľ
 • Peňažný ústav: ČSOB, a.s., pobočka Nitra
  Č.účtu: 4006492622/7500 

KLIENT Inštitút poradenstva a obstarávania Elektronický portál verejného obstarávaniaRýchla správa

KLIENT Inštitút poradenstva a obstarávania Elektronický portál verejného obstarávaniaMeno:

KLIENT Inštitút poradenstva a obstarávania Elektronický portál verejného obstarávaniaE-mail:

KLIENT Inštitút poradenstva a obstarávania Elektronický portál verejného obstarávaniaText správy:

KLIENT Inštitút poradenstva a obstarávania Elektronický portál verejného obstarávania">Aktuálne
Informácie

KLIENT Inštitút poradenstva a obstarávania Elektronický portál verejného obstarávania">Verejná ponuka spoluprace vo verejnom obstarávaní

Verejným obstarávateľom prioritne z oblasti Bratislavského, Nitrianskeho, Trnavského, Trenčianskeho, Žilinského a Banskobystrického kraja ponúkame výhodnú spoluprácu v oblasti poradenstva a realizácie verejného obstarávania. Bližšie informácie sú k dispozícii tu: http://www.klient.sk/ListPonukaKlient1.pdf

KLIENT Inštitút poradenstva a obstarávania Elektronický portál verejného obstarávania">K dispozícii školiaci materiál pre registrovaných klientov

V sekcii Školiaci, resp. Pracovný materiál bol zverejnený školiaci materiál z prednášky k novej legislatíve vo verejnom obstarávaní (posledná novela 2015 a nový zákon 2016)

KLIENT Inštitút poradenstva a obstarávania Elektronický portál verejného obstarávania">Zverejnený manuál VO

Registrovaným Klientom je v časti SAVOKLUB/Študijné materiály sprístupnený manuál "Aktuálna prax verejného obstarávania v nadväznosti na zákony č.95/2013 Z.z. účinnú od 1.7.2013 a č.180/2013 Z.z. účinnú od 30.6.2013" z predmetného školenia realizovaného dňa 17.10.2013 v Nitre.

KLIENT Inštitút poradenstva a obstarávania Elektronický portál verejného obstarávania">Top aktuality

POZOR! Na základe identifikácie a odstránenia technických problémov s interaktívnou časťou našich webových stránok, dovoľujeme si týmto požiadať všetkých návštevníkov, ktorí počas posledných štyroch mesiacov zaslali e-mail alebo uskutočnili registráciu do SAVOKLUB prostredníctvom našich webových formulárov, aby úkon opakovane zrealizovali. Ďakujeme a za komplikácie sa ospravedlňujeme.

KLIENT Inštitút poradenstva a obstarávania Elektronický portál verejného obstarávania">Školenia

Neváhajte a zúčastnite sa na školeniach, na ktorých príprave sa podieľa Slovenská asociácia pre verejné obstarávanie a Inštitút poradenstva a obstarávania KLIENT, s.r.o.

KLIENT Inštitút poradenstva a obstarávania Elektronický portál verejného obstarávania">Legislatíva

Kompletný súbor aktuálnej legislatívy súvisiacej s verejným obstarávaním.